Gurney/Stretcher > Gurney

Model 911-B Bariatric MRI Safe Gurney

Capacity 600 lbs.

$1,533.81
Model 1190 Bariatric Gurney
Model 1190 Bariatric Gurney

Capacity 1000 lbs.

$4,312.50 - $4,715.58